Vítáme vás na webu centra MAJÁK.

Máme v Tanvaldu možnost se podílet na humanitární sbírce pro občany z Ukrajiny.

 

 

Sdílíme informace města Tanvald, které můžete sledovat zde.

Díky Centru LOCIKA, z.ú. Vám můžeme předat tyto letáky, které Vám nebo Vašim blízkým mohou pomoci.

Mateřské centrum

Aktivity pro děti a jejich rodiče

Centrum pro podporu rodiny

Poradenství při péči o děti, spolupráce s náhradními rodinami.

Komunitní centrum

Pořádáme akce a nabízíme aktivity pro naši komunitu.

MAJÁK jsme otevřeli v roce 2001.

nejste sami přijďte k nám

Od té doby pro Vás připravujeme pestrou nabídku pravidelných aktivit mateřského centra, zajímavých akcí pro komunitu a pomocnou ruku, když potřebujete řešit problémy v rodině.

Jsme hrdé na Maják, který tvoříme.

Naše nej...

Dopolední programy

Pravidelné dopolední programy mateřského centra jsou laděny tak, aby podpořily rozvoj našich nejmenších.

Podpora školáků a předškoláků

Reagujeme na Vaše potřeby a nabízíme doučování školních dětí a jazykovou, logopedickou a předškolní přípravu těch menších.

Cesta lesem pohádek

Je naší největší turistickou výpravnou akcí, která se v Tanvaldě pro rodiny koná už bezmála 40 let.

Tvůrčí dílny po celý rok

Během celého roku si připomínáme tradice a zvyky s nimi spojené a témata se nám odrážejí v našich dílničkách.

Setkávání v komunitě

Pro komunitu pořádáme nejrůznější akce vzdělávací, tvůrčí, relaxační i aktivizační. Sledujte aktuální novinky.

Podpora rodin

U nás máte možnost získat podporu při řešení rodinných potíží. Máme kontakty a partnery mezi odborníky.

Sociálně-právní ochrana dětí

Doprovázíme náhradní rodiny při péči o jim svěřené dítě nebo děti. Můžete u nás získat komplexní informace o náhradní rodinné péči a o tom, jak se stát náhradním rodičem.

Příměstské tábory

Každoročně je u nás léto v proudu letních preventivních programů. 6 témat, 6 týdnů plných zážitků pro Vaše děti.

z Majáku

CESTA LESEM POHÁDEK 2022

Lestos se opět vracíme s naší výpravnou Cestou lesem pohádek.  Přijďte si užít pohádkovou neděli, moc se na Vás těšíme 🙂

Děkujeme za podporu

Rodinné centrum Maják, z.s. je finančně podporováno Libereckým krajem.
Činnost a aktivity centra jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, Městem Tanvald, Městem Desná v Jizerských horách, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadací Euronisa a Úřadem práce Jablonec n/N a Liberec.
V roce 2020 bylo naše centrum podpořeno Nadací Euronisa v rámci roční sbírky „Pozvedněte slabé“.

Aktivity projektu „Maják pro rodinu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

 
V r. 2021 podpořil Liberecký kraj činnost RC Maják smlouvami:
  • OLP/2586/2021 – Program na podporu činnosti mateřských center – částkou 82.131,- Kč,
  • OLP/2212/2021 – Dotace v oblasti rodinné politiky – částkou 22.544,- Kč,
  • OLP/2172/2021 – Dotace v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí – částkou 105.487,- Kč.

V Majáku realizujeme také projekty financované Evropským sociálním fondem.

„Příměstské tábory v Majáku“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722

„Komunitní sociální práce v Majáku“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009820

Naše centrum je mimo jiné také hrdým členem Sítě pro rodinu.

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center.

Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Organizace zahájila v listopadu 2018 veřejnou sbírku pod názvem „Maják pro Marušku“.

K 31.12.2020 bylo od roku 2018 celkem vybráno na účet 134.257,24 Kč včetně kladných úroků a vyčerpáno 116.252,97 Kč.

Jak to u nás vypadá

Maják sídlí v budově bývalé rehabilitace na tanvaldském sídlišti zvaném Výšina. V našich prostorách máme k dispozici prostornou hernu s přístupem na zahradu, kuchyňku, dílnu pro rukodělné programy, logopedickou pracovnu, sociální zázemí.

Rodinné centrum Maják, z.s.

Adresa

U Školky 579, Tanvald 468 41

IČO: 26533570

zavolejte, napište

Tel: 734 754 654

Email: info@centrumajak.cz

Máme otevřeno

Podle rozvrhu pravidelných aktivit nebo pořádaných akcí.

ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY

 ubq967i

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

228899446/0300

Sledujte nás