Vzhledem k aktuální situaci a nařízením vlády ČR i my rušíme do odvolání naše programy. Sledujte proto náš web, Facebook a svůj e-mail.
Centrum pro podporu rodiny (doprovázení pěstounských rodin) probíhá dále formou telefonického kontaktu a e-mailových konzultací.
Těšíme se na vás v lepších časech. Držte se!

Jak hovořit s dětmi o aktuální situaci a koronaviru?

Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV:

“Připravili jsme v tuto chvíli tři druhy materiálů – dva letáky se zaměřují na děti a jeden materiál je určený pro dospělé. První materiál má pomoci dětem, které jsou doma, mají obavy a potřebují se na někoho obrátit. Druhý materiál se věnuje potřebám dětí, které vyrůstají v pobytových zařízení, jako jsou např. dětské domovy či jiné ústavy, či o ně pečují pěstouni. Leták, který se zaměřuje na dospělé, se soustředí zejména na podporu komunikace s dětmi a dospívajícími, kteří jsou v pobytových zařízeních bez svých blízkých.“ 

Zdroj: http://www.pravonadetstvi.cz/

Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo na svém webu brožuru pro děti s názvem “Ahoj, já jsem Korona”.

Tu laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA).

Zdroj: mvcr.cz

Mimořádné sdělení Sítě pro rodinu ohledně koronaviru a chodu mateřských a rodinných center v těchto dnech.

Vítáme vás na webu centra MAJÁK.

MAJÁK pro rodinu rodina v MAJÁKU

Přijďte se za námi podívat.

Rády Vás přivítáme v mateřském centru, nebo na některé komunitní akci.

Mateřské centrum

V mateřském centru nabízíme pravidelné dopolední aktivity pro rodiče s dětmi i dopoledne pro děti bez rodičů.

Centrum pro podporu rodiny

Poradenství při péči o děti, spolupráce s náhradními rodinami.

Komunitní centrum

Pořádáme akce a nabízíme aktivity pro naši komunitu.

MAJÁK jsme otevřeli v roce 2001.

nejste sami přijďte k nám

Od té doby pro Vás připravujeme pestrou nabídku pravidelných aktivit mateřského centra, zajímavých akcí pro komunitu a pomocnou ruku, když potřebujete řešit problémy v rodině.

Jsme hrdé na Maják, který tvoříme.

Naše nej...

Dopolední programy

Pravidelné dopolední programy mateřského centra jsou laděny tak, aby podpořily rozvoj našich nejmenších.

Podpora školáků a předškoláků

Reagujeme na Vaše potřeby a nabízíme doučování školních dětí a jazykovou, logopedickou a předškolní přípravu těch menších.

Cesta lesem pohádek

Je naší největší turistickou výpravnou akcí, která se v Tanvaldě pro rodiny koná už bezmála 40 let.

Tvůrčí dílny po celý rok

Během celého roku si připomínáme tradice a zvyky s nimi spojené a témata se nám odrážejí v našich dílničkách.

Setkávání v komunitě

Pro komunitu pořádáme nejrůznější akce vzdělávací, tvůrčí, relaxační i aktivizační. Sledujte aktuální novinky.

Podpora rodin

U nás máte možnost získat podporu při řešení rodinných potíží. Máme kontakty a partnery mezi odborníky.

Sociálně-právní ochrana

Doprovázíme náhradní rodiny při péči o jim svěřené dítě nebo děti. Můžete u nás získat komplexní informace o náhradní rodinné péči a o tom, jak se stát náhradním rodičem.

Příměstské tábory

Každoročně je u nás léto v proudu letních preventivních programů. 6 témat, 6 týdnů plných zážitků pro Vaše děti.

Podporují nás

Rodinné centrum Maják, z.s. je finančně podporováno Libereckým krajem.
Činnost a aktivity centra jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, Městem Tanvald, Městem Desná v Jizerských horách, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadací Euronisa a Úřadem práce Jablonec n/N a Liberec.
V roce 2020 bylo naše centrum podpořeno Nadací Euronisa v rámci roční sbírky “Pozvedněte slabé”.

Aktivity projektu “Maják pro rodinu” jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

V r. 2018 podpořil Liberecký kraj činnost MDC Maják částkou 100.000,- Kč, smlouva číslo OLP/3051/2018.
V r. 2019 podpořil Liberecký kraj činnost MDC Maják částkou 96.390,- Kč, smlouva číslo OLP/1628/2019.

V Majáku realizujeme také projekty financované Evropským sociálním fondem.

“Příměstské tábory v Majáku” CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722

“Komunitní sociální práce v Majáku” CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009820

Jak to u nás vypadá

Maják sídlí v budově bývalé rehabilitace na tanvaldském sídlišti zvaném Výšina. V našich prostorách máme k dispozici prostornou hernu s přístupem na zahradu, kuchyňku, dílnu pro rukodělné programy, logopedickou pracovnu, sociální zázemí.

Rodinné centrum Maják, z.s.

Adresa

U Školky 579, Tanvald 468 41

IČO: 26533570

zavolejte, napište

Tel: 734 754 654

Email: info@centrumajak.cz

Máme otevřeno

Podle rozvrhu pravidelných aktivit nebo pořádaných akcí.

ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY

 ubq967i

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

228899446/0300

Sledujte nás