Kdo jsme

Ing. Věra Černá

Koordinátorka centra, předsedkyně rady spolku.

tel. 734 754 654

Renáta Nepimachová

Finanční manažerka, místopředsedkyně rady spolku.

tel. 723 464 655

Lenka Harcubová

Asistentka koordinátorky centra, členka rady spolku.

tel. 739 054 465

Petra Stěhulová

Psychoterapeutka

tel. 774 953 877

Bc. Andrea Josífková, DiS.

Klíčová pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

tel. 739 080 722

Mgr. Libuše Rydvalová

Aktivity pro rodiny s dětmi.

tel. 774 825 085

Mgr. Michaela Fričová

Klíčová pracovnice pro náhradní rodinnou péči a pro ohrožené rodiny.

tel. 731 653 868

Mgr. Jana Hýsková

Logopedie, metoda Elkonin.

tel. 607 776 314

Mgr. Jitka Žáčková

Předškolní příprava, logopedická reedukce.

tel. 777 942 577