Ing. Věra Černá

Koordinátorka centra, předsedkyně rady spolku.

tel. 734 754 654

Renáta Nepimachová

Finanční manažerka, místopředsedkyně rady spolku.

tel. 723 464 655

Lenka Harcubová

Asistentka koordinátorky centra, členka rady spolku.

tel. 739 054 465

Mgr. Zuzana Koldovská

Komunitní pracovnice.

tel. 605 757 771

Bc. Andrea Josífková, DiS.

Pracovnice pro náhradní rodinnou péči, podporu rodin.

tel. 739 080 722

Mgr. Libuše Rydvalová

Pracovnice pro náhradní rodinnou péči, podporu rodin.

tel. 774 825 085

Mgr. Jana Hýsková

Logopedie, metoda Elkonin.

tel. 607 776 314

Mgr. Lenka Kořínková

Program pro předškoláky "Maxík".

tel. 602 411 462

Blanka Plánková

Pracovnice centra.

tel. 775 468 418