PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

NA JIŽ OBSAZENÉ TERMÍNY SE MŮŽETE HLÁSIT JAKO NÁHRADNÍCI.

Projekt “Příměstské tábory v Majáku” CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722 je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.