CENTRUM PRO PODPORU RODINY

Co to znamená a co takové centrum dělá?

Poskytujeme bezplatně pomoc a podporu všem rodinám při řešení výchovných i jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

 

Spolupracujeme s náhradními  rodiči

Vyhledáváme a informujeme osoby vhodné pro náhradní rodičovství (osvojení (adopce), nebo pěstounství). Můžete se na nás obrátit, zajímá-li Vás náhradní rodičovství, zodpovíme Vám dotazy, na které nemáte odpovědi a pomůžeme Vám zorientovat se v procesu osvojení nebo svěření do péče.

Žadatelům o osvojení nebo svěření dítěte do péče poskytujeme odborné poradenství a pomoc v procesu samotné žádosti.

Náhradním rodičům nabízíme službu doprovázení. Je vymezena uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče a rodičům, se kterými tuto dohodu uzavíráme, poskytujeme v rámci doprovázení

  • individuální výchovnou a poradenskou péči,
  • skupinová svépomocná setkání,
  • nabídku vzdělávání,
  • aktivity pro celé rodiny i pro děti v náhradních rodinách.

Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, ze dne 12. 9. 2016, odboru sociálních věcí, je Rodinné centrum Maják, z. s., pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999, ve znění pozdějších předpisů, pro obce z ORP Tanvald, obce Zásada, Držkov a Josefův Důl.


Dokumenty

Máte otázky? Máte někdy pocit, že nevíte, jak dál? Chcete se poradit?

Napište nám na rodina@centrumajak.cz, nebo volejte na tel. 774 825 085 739 080 722.

Info video o procesu svěření dítěte do pěstounské péče

Videospot vznikl v projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II (Profíci II). Více o profi sociální práci na webu Buďme profi!

Poskytujeme služby s ohledem na individuální potřeby a specifika konkrétní rodiny a vycházíme při tom ze standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Přehled standardů sociálně-právní ochrany dětí

  1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

  2. Ochrana práv a chráněných zájmů

  3. Prostředí a podmínky

  4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby

  5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

  6. Personální zabezpečení

  7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

  8. Profesní rozvoj zaměstnanců

  9. Pracovní postupy pověřené osoby

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

11. Předávání informací

12. Změna situace

13. Dokumentace o výkonu SPOD

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu SPOD