PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Co to znamená a co v centru děláme?

Poskytujeme bezplatně pomoc a podporu všem rodinám při řešení výchovných i jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

 

Spolupracujeme s náhradními  rodiči

Vyhledáváme a informujeme osoby vhodné pro náhradní rodičovství (pěstounství nebo osvojení (adopce)). Můžete se na nás obrátit, zajímá-li Vás náhradní rodičovství, zodpovíme Vám dotazy, na které nemáte odpovědi a pomůžeme Vám zorientovat se v procesu svěření dítěte do pěstounské péče či osvojení.

Žadatelům o svěření dítěte do pěstounské péče či osvojení poskytujeme odborné poradenství a pomoc v procesu samotné žádosti.

Pěstounům nabízíme službu doprovázení. Je vymezena uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče a těm, se kterými tuto dohodu uzavíráme, poskytujeme v rámci doprovázení

  • individuální výchovnou a poradenskou péči,
  • pravidelná skupinová svépomocná setkání,
  • pravidelné vzdělávací akce na míru pěstounským rodinám,
  • podpora pěstounských rodin při kontaktu dětí s biologickou rodinou,
  • krátkodobé hlídání dětí,
  • pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti starší 2 let.

Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, ze dne 12. 9. 2016, odboru sociálních věcí, je Rodinné centrum Maják, z. s., pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999, ve znění pozdějších předpisů, pro obce z ORP Tanvald, obce Zásada, Držkov, Josefův Důl a Rokytnice nad Jizerou.

Máte otázky? Máte někdy pocit, že nevíte, jak dál? Chcete se poradit?

Napište nám na rodina@centrumajak.cz, nebo volejte klíčové pracovnice na tel. 739 080 722 a 731 653 868.

.

Info video o procesu svěření dítěte do pěstounské péče

Videospot vznikl v projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II (Profíci II). Více o profi sociální práci na webu Buďme profi!

Poskytujeme služby s ohledem na individuální potřeby a specifika konkrétní rodiny a vycházíme při tom ze standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Přehled standardů sociálně-právní ochrany dětí

  1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

  2. Ochrana práv a chráněných zájmů

  3. Prostředí a podmínky

  4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby

  5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

  6. Personální zabezpečení

  7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

  8. Profesní rozvoj zaměstnanců

  9. Pracovní postupy pověřené osoby

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

11. Předávání informací

12. Změna situace

13. Dokumentace o výkonu SPOD

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu SPOD