PROGRAM POZITIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Program pozitivního rodičovství – Triple P  www.triplep.cz 

 

Co je Triple P? 

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou. 

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás. 

 

Co získáte díky Triple P? 

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program“, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější. 

Triple P vám pomůže: 

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti.
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života.
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují.
  • Podporovat chování, které se vám líbí.
  • Pečovat o sebe jako o rodiče.
  • Být si jistí, že děláte správnou věc.

 

Jak se můžete zapojit? 

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, kontaktujte naše kolegyně, které Vás programem provedou:

Mgr. Libuše Rydvalová

tel. 774 825 085

Mgr. Michaela Fričová

tel. 731 653 868

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.  

Fakta o programu Triple P:  

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.