O MAJÁKU

Rodinné centrum Maják jsme pro Vás otevřeli v roce 2001, kdy jsme díky podpoře města dostali do pronájmu za symbolické nájemné pěkné a velké prostory, které byly svépomocí zvelebené na dnešní centrum.

Centrum sestává ze tří složek, které jako celek tvoří MAJÁK. Ten začal svou činnost právě jako mateřské centrum s nabídkou dopoledních aktivit pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti.

Postupně jsme nabídku aktivit rozšiřovali a směrovali také na dospěláky samotné, a tak v MAJÁKU vzniklo komunitní centrum s pestrou nabídkou vzdělávacích, aktivizačních i odpočinkových akcí.

V neposlední řadě je důležitou součástí MAJÁKU centrum pro podporu rodiny. To je pověřené Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – tedy k určitým blíže specifikovaným činnostem.