KOMUNITNÍ CENTRUM

Projekt podporuje místní komunitu rodin napříč všemi generacemi. Podporuje komunitní práci, aktivity a akce komunitního centra, které vycházejí z potřeb komunity, podporuje občanské soužití.

Cílem projektu je podchytit komunitu lidí různých cílových skupin v lokalitě, lidí, kteří mají podobné problémy a zájmy. Pracovat s komunitou jako s celkem, s potřebami členů. Projekt podporuje vlastní aktivitu cílové skupiny, jejich zapojování do rozhodování, participaci na plánování, rozhodování, skupinovou spolupráci, sdílenou zodpovědnost za aktivitu v komunitě s cílem posunu lidí ve svých znalostech a dovednostech, odpovědnosti za svůj život osobní a rodinný, resp. občanský. Cílem je, aby se dále rozvíjela již vzniklá komunita, správným směrem při použití základních principů komunitní práce, aby se komunita aktivizovala, podílela se na svém dalším fungování, aby působením komunitního sociálního a komunitního pracovníka docházelo ke vzájemné důvěře, spolupráci, komunikaci, solidaritě a respektu, aby komunita posílila schopnost zvládat znevýhodňující a obtížné situace.

Činnost komunitního centra je každodenní, 5 dní v týdnu, 1-2x měsíčně o víkendu. Dochází k dennímu setkávání komunity, sdílejí se vzájemné vztahy, podobné problémy, dochází k výměně zkušeností, k sociálním vazbám. Důraz bude kladen na vzájemnou komunikaci, na vztahy mezi jednotlivými členy komunity. Jsou mapovány potřeby cílových skupin, na které navazují další činnosti s komunitou, smysluplné aktivity pro celé rodiny podporující soudržnost a rozvoj komunity.

Naší komunitní pracovnicí je Lenka Harcubová – tel. 739 054 465.

Komunitní centrum žije díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu.