Vítejte v majáku

Bábovkový den

V České republice trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo rodinu. Ačkoliv přibývá celkový počet náhradních rodičů a rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu přispívá k deinstitucionalizaci péče o nejmenší děti, přesto i nadále zůstává nemalý počet nezletilých dětí v nějakém typu ústavní výchovy.

Snižování počtu dětí žijících v institucionální péči by samozřejmě nebylo možné, pokud by v naší společnosti nepřibývalo náhradních rodičů, kteří jsou ochotni poskytnout bezpečný domov, lásku a péči dětem, které neměly to štěstí vyrůstat ve své biologické rodině.

Abychom vyjádřili náhradním rodinám podporu, připojujeme se ke kampani #diknahradnimrodinam, která vyvrcholí 31. května Bábovkovým dnem.

A proč právě BÁBOVKOVÝ? Protože všichni máme bábovky s dětstvím spojené – ať už s těmi z písku, nebo těmi, které pekla naše babička.

A co chce Bábovkový den říct?

  • Že náhradní rodiče a lidé, kteří jim pomáhají, si zaslouží od okolí ocenění.
  • Že děti v České republice potřebují nové pěstouny.
  • Že stát se pěstounem chce široké srdce a také odvahu.
  • Že existují odborné služby, které jsou náhradním rodičům oporou.

V PONDĚLÍ 8.4. ODSTARTOVAL JIŽ DRUHÝ BĚH KURZU PRO RODIČE. MOC NÁS TĚŠÍ VAŠE ÚČAST 🙂

Dovolujeme si vás oslovit s prosbou o podporu Iniciativy Dětství bez násilí, která je dílem Centra LOCIKA.

Tato Iniciativa spojuje důležité aktéry napříč sektory, kteří se systematickou prací zasazují o zlepšení současného stavu sociálně-právní ochrany dětí. Bojuje například za nepřípustnost fyzických trestů.

Mateřské centrum

Aktivity pro děti a jejich rodiče

Centrum pro podporu rodiny

Poradenství při péči o děti, spolupráce s náhradními rodinami.

Komunitní centrum

Pořádáme akce a nabízíme aktivity pro naši komunitu.

MAJÁK jsme otevřeli v roce 2001.

nejste sami přijďte k nám

Od té doby pro Vás připravujeme pestrou nabídku pravidelných aktivit mateřského centra, zajímavých akcí pro komunitu a pomocnou ruku, když potřebujete řešit problémy v rodině.

Jsme hrdé na Maják, který tvoříme.

Naše nej...

Dopolední programy

Pravidelné dopolední programy mateřského centra jsou laděny tak, aby podpořily rozvoj našich nejmenších.

Podpora školáků a předškoláků

Reagujeme na Vaše potřeby a nabízíme doučování školních dětí a jazykovou, logopedickou a předškolní přípravu těch menších.

Cesta lesem pohádek

Je naší největší turistickou výpravnou akcí, která se v Tanvaldě pro rodiny koná už bezmála 40 let.

Tvůrčí dílny po celý rok

Během celého roku si připomínáme tradice a zvyky s nimi spojené a témata se nám odrážejí v našich dílničkách.

Setkávání v komunitě

Pro komunitu pořádáme nejrůznější akce vzdělávací, tvůrčí, relaxační i aktivizační. Sledujte aktuální novinky.

Podpora rodin

U nás máte možnost získat podporu při řešení rodinných potíží. Máme kontakty a partnery mezi odborníky.

Sociálně-právní ochrana dětí

Doprovázíme náhradní rodiny při péči o jim svěřené dítě nebo děti. Můžete u nás získat komplexní informace o náhradní rodinné péči a o tom, jak se stát náhradním rodičem.

Příměstské tábory

Každoročně je u nás léto v proudu letních preventivních programů. 6 témat, 6 týdnů plných zážitků pro Vaše děti.

z Majáku

CESTA LESEM POHÁDEK

Je to tady! Těšíme se na vás a vaše malé i velké poklady na Cestě lesem pohádek, kterou si jistě užijí a vy s nimi.

Týden náhradního rodičovství v Majáku

Jako každý rok se Maják připojuje i letos k osvětové kampani Týden náhradního rodičovství v Libereckém kraji. Na úterý 14.5. jsme si pro vás připravili den otevřených dveří celého Majáku s tím, že jsme po celý den připravené vám zodpovědět dotazy týkající se náhradního rodičovství – pěstounské péče, či osvojení. Na odpoledne máme nachystanou zahradní…

AROMALÉKÁRNIČKA

Věříte, že aromaoleje na nás mají vliv a dá se jimi působit na různé neduhy a podpořit to dobré? Přijďte se k nám podívat a ucítíte sami.

UKLIĎME ČESKO/TANVALD

Jako každý rok budeme rády i letos, když se k nám připojíte a společně odlehčíme naší krásné zemi, půdě, vodě i vzduchu.

Děkujeme za podporu

Rodinné centrum Maják, z.s. je finančně podporováno Libereckým krajem.
Činnost a aktivity centra jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, Městem Tanvald, Městem Desná v Jizerských horách a Nadací Euronisa.
V roce 2023 probíhá sbírka Nadace Euronisa „Pozvedněte slabé!“.

Aktivity projektu „Maják pro rodinu“  a projektu „Maják – přístav pro ohrožené rodiny“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

V r. 2023 podpořil Liberecký kraj činnost RC Maják smlouvami:
  • OLP/2540/2023 – Dotace v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí – částkou 110.505,- Kč
  • OLP/1310/2023 – Podpora činnosti mateřských center  – 66.609,- Kč
  • OLP/1397/2023 – projekt „Eko výchova v Majáku 2023“ – 35.000,- Kč

Letní aktivity dětí byly podpořeny Městem Tanvald a prostřednictvím Města Tanvaldu Libereckým krajem z Programu prevence kriminality projektem „Tanvald – Preventivní prázdninové programy v Majáku 2023“  – částkou 99.800,- Kč.

Komunitní práce našeho centra a příměstské tábory, které pro Vás připravujeme, by se neobešly bez přispění z projektu MASka pomáhá potřebným na Tanvaldsku CZ.03.02.01/00/22_008/0000120, který je spolufinancován Evropskou unií.

Naše centrum je mimo jiné také hrdým členem Sítě pro rodinu.

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center.

Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Jak to u nás vypadá

Maják sídlí v budově bývalé rehabilitace na tanvaldském sídlišti zvaném Výšina. V našich prostorách máme k dispozici prostornou hernu s přístupem na zahradu, kuchyňku, dílnu pro rukodělné programy, logopedickou pracovnu, sociální zázemí.

Rodinné centrum Maják, z.s.

Adresa

U Školky 579, Tanvald 468 41

IČO: 26533570

zavolejte, napište

Tel: 734 754 654

Email: info@centrumajak.cz

Máme otevřeno

Podle rozvrhu pravidelných aktivit nebo pořádaných akcí.

ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY

 ubq967i

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

228899446/0300

Sledujte nás